Regulaminy

REGULAMIN PROMOCJI „2022 ARTEGO: BEAUTY FUSION – PAKIET STARTOWY”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „2022 ARTEGO: BEAUTY FUSION – PAKIET STARTOWY” („Promocja”) jest Polwell sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz, KRS 0000174805, NIP 9671171532 („Organizator”).

2. Okres trwania Promocji: od 1.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

3. Miejscem Promocji są Sklepy Fale Loki Koki na terenie całej Polski (,,Sklepy”). Lista Sklepów dostępna jest na stronie internetowej: www.falelokikoki.pl. Promocja dostępna jest u Doradcy Programu Fale Loki Koki lub u Opiekuna marki Artego przypisanego do danego Sklepu.

4. W Promocji mogą wziąć udział Salony fryzjerskie („Salony”) działające na terenie RP, które w okresie obowiązywania Promocji zamówią w dowolnym Sklepie lub u Doradcy Programu Fale Loki Koki lub u Opiekuna marki Artego Pakiet startowy Beauty Fusion, o którym mowa w pkt. 6 poniżej, a następnie dokonają zakupu dowolnych produktów z linii Beauty Fusion („Uczestnicy Promocji”) w której skład wchodzą: farba Beauty Fusion 100 ml, utleniacz OXYMILK Beauty Fusion 1000 ml, baza/wzmacniacz BOOSTER 100 ml.

5. Każdy Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4 powyżej jest uprawniony do otrzymania rabatu w wysokości 33% od regularnej ceny salon brutto kupowanych przez niego produktów z linii Beauty Fusion.

6. Pakiet startowy Beauty Fusion obejmuje następujące produkty:

 pakiet startowy BEAUTY FUSIONilośćwartość pakietu brutto
farba BEAUTY FUSION artego (możliwość wyboru farb)633 143,70 zł
utleniacz OXYMILK artego10449,00 zł
baza/wzmacniacz BOOSTER artego6299,40 zł
Wózek fryzjerski Artego (zamykany)1880,00 zł
karta kolorów I Demi i Full1199,00 zł
certyfikat BF, naklejka, katalog, półkax3, podręcznik83,77 zł
waga BF179,90 zł
szkolenie BF1499,00 zł
Wartość pakietu Startowego Beauty Fusion:  5 633,77 zł
Cena pakietu Startowe Beauty Fusion:  3 500 zł

7. Rabat, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie może być łączony z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Salon Partnerski Fale Loki Koki”. W przypadku obowiązywania w okresie trwania Promocji innych promocji (w tym zniżek), Uczestnicy Promocji mają prawo wyboru czy wszyscy korzystają z rabatu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, czy uczestniczą w innej promocji.

8. Uczestnicy Promocji mogą należeć do programu lojalnościowego Organizatora „Salon Partnerski Fale Loki Koki” i wartość zakupów produktów z linii Beauty Fusion jak i Pakietu startowego Beauty Fusion doliczane są do miesięcznych obrotów Salonów.

9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://beautyfusion.pl/regulamin-sprzedazy/.

11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2022 r.

Bydgoszcz, dnia 1 lipiec 2022 r.


REGULAMIN PROMOCJI „2022: BEAUTY FUSION- MINI PAKIET ZA 999ZŁ”

 1. Organizatorem promocji pod nazwą: „2022: BEAUTY FUSION- MINI PAKIET ZA 999ZŁ” („Promocja”) jest Polwell sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz, KRS 0000174805, NIP 9671171532 („Organizator”).
 2. Okres trwania Promocji: od 12.07.2021 r. do 31.12.2022 r.
 3. Miejscem Promocji są Sklepy Fale Loki Koki na terenie całej Polski (,,Sklepy”). Lista Sklepów dostępna jest na stronie internetowej: www.falelokikoki.pl. Promocja dostępna jest u Doradcy Programu Fale Loki Koki lub u Opiekuna marki Artego przypisanego do danego Sklepu.
 4. W Promocji mogą wziąć udział Salony fryzjerskie („Salony”) działające na terenie RP, które w okresie obowiązywania Promocji zamówią w dowolnym Sklepie lub u Doradcy Programu Fale Loki Koki lub u Opiekuna marki Artego Mini pakiet Beauty Fusion, o którym mowa w pkt. 6 poniżej, a następnie dokonają zakupu dowolnych produktów z linii Beauty Fusion („Uczestnicy Promocji”) w której skład wchodzą: farba Beauty Fusion 100 ml, utleniacz OXYMILK Beauty Fusion 1000 ml, baza/wzmacniacz BOOSTER 100 ml.
 5. Każdy Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4 powyżej jest uprawniony do otrzymania rabatu w wysokości 33% od regularnej ceny salon brutto kupowanych przez niego produktów z linii Beauty Fusion do trzech miesięcy od momentu zakupu.
 6. Pakiet startowy Beauty Fusion obejmuje następujące produkty:
produkty wchodzące w Mini pakiet Beauty Fusionilość w Mini pakiecie Beauty Fusionwartość produktów brutto dla Fryzjera
farba BEAUTY FUSION artego (dowolne)13648,70 zł
utleniacz OXYMILK artego5224,50 zł
baza/wzmacniacz BOOSTER artego299,80 zł
karta kolorów I Demi i Full1199,00 zł
waga BF179,90 zł
shaker19,90 zł
Wartość Mini pakietu Beauty Fusion:1 267,80 zł
Cena Mini pakietu Beauty Fusion:999,00 zł
 1. Rabat, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie może być łączony z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Salon Partnerski Fale Loki Koki”. W przypadku obowiązywania w okresie trwania Promocji innych promocji (w tym zniżek), Uczestnicy Promocji mają prawo wyboru czy wszyscy korzystają z rabatu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, czy uczestniczą w innej promocji.
 2. Uczestnicy Promocji mogą należeć do programu lojalnościowego Organizatora „Salon Partnerski Fale Loki Koki” i wartość zakupów produktów z linii Beauty Fusion jak i Mini pakietu Beauty Fusion doliczane są do miesięcznych obrotów Salonów.
 3. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://beautyfusion.pl/regulamin-sprzedazy/.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.07.2020 r.
  Bydgoszcz, dnia 5 lipiec 2021 r.

– Organizator –


REGULAMIN PROMOCJI „2022: BEAUTY FUSION- 33%”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „BEAUTY FUSION- 33%” („Promocja”) jest Polwell sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz, KRS 0000174805, NIP 9671171532 („Organizator”).

2. Okres trwania Promocji: od 15.07.2020 r. do 31.12.2022 r.

3. Miejscem Promocji są Sklepy Fale Loki Koki na terenie całej Polski (,,Sklepy”). Lista Sklepów dostępna jest na stronie internetowej: www.falelokikoki.pl. Promocja dostępna jest u Doradcy Programu Fale Loki Koki lub u Opiekuna marki Artego przypisanego do danego Sklepu.

4. W Promocji mogą wziąć udział Salony fryzjerskie („Salony”) działające na terenie RP, które w okresie obowiązywania Promocji zamówią w dowolnym Sklepie lub u Doradcy Programu Fale Loki Koki lub u Opiekuna marki Artego Pakiet startowy Beauty Fusion, o którym mowa w pkt. 6 poniżej, a następnie dokonają zakupu dowolnych produktów z linii Beauty Fusion („Uczestnicy Promocji”) w której skład wchodzą: farba Beauty Fusion 100 ml, utleniacz OXYMILK Beauty Fusion 1000 ml, baza/wzmacniacz BOOSTER 100 ml.

5. Każdy Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4 powyżej jest uprawniony do otrzymania rabatu w wysokości 33% od regularnej ceny salon brutto kupowanych przez niego produktów z linii Beauty Fusion.

6. Pakiet startowy Beauty Fusion obejmuje następujące produkty:

produkty wchodzące w Pakiet Startowy Beauty Fusionilość w pakiecie startowym Beauty Fusionwartość produktów brutto dla Fryzjera
farba BEAUTY FUSION artego  (po jednym kolorze z palety kolorów BEAUTY FUSION)633 143,70 zł
utleniacz OXYMILK artego10449,00 zł
baza/wzmacniacz BOOSTER artego6299,40 zł
karta kolorów II Gloss1169,00 zł
karta kolorów I Demi i Full1199,00 zł
waga BF179,90 zł
Suszarka GAMA PERFETTO 2000 W11 190,00 zł
szkolenie BF1998,00 zł
Wartość pakietu Startowego Beauty Fusion:6 528,00 zł
Cena pakietu Startowe Beauty Fusion:3 700,00 zł

7. Rabat, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie może być łączony z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Salon Partnerski Fale Loki Koki”. W przypadku obowiązywania w okresie trwania Promocji innych promocji (w tym zniżek), Uczestnicy Promocji mają prawo wyboru czy wszyscy korzystają z rabatu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, czy uczestniczą w innej promocji.

8. Uczestnicy Promocji mogą należeć do programu lojalnościowego Organizatora „Salon Partnerski Fale Loki Koki” i wartość zakupów produktów z linii Beauty Fusion jak i Pakietu startowego Beauty Fusion doliczane są do miesięcznych obrotów Salonów.

9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://beautyfusion.pl/regulamin-sprzedazy/.

11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2020 r.

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2020 r.

– Organizator –